Illustrasjon av busker i hage

Flytting av busker og trær

Den sikreste måten å flytte store planter på, er å forberede flyttingen om våren.

Plantedybden i det nye plantehullet skal være like dypt som planteklumpen som graves opp.
Vanning etter planting er viktig, men den flyttede planten skal ikke drukne.

Flytting av busker og trær som er mindre enn en meter høye.

De fleste busker og trær som er mindre enn en meter kan flyttes uten problemer utenfor vekstsesongen. Det vil si at flyttingen bør skje i tiden september - mars. Den beste tiden er mars. Ved flytting er det viktig å få med seg mest mulig av jordklumpen.

Flytting av busker og trær som er over en meter høye.

Ved flytting av store planter er det alltid en fordel å beskjære planten så langt tilbake som det er praktisk forsvarlig. Dette fordi at ved flytting ødelegges det alltid røtter, og rotmengden bør stå i forhold til plantemassen over jorden. Reduseres røttene blir også plantens evne til å ta opp vann og næring redusert.
Få med mest mulig av jord klumpen.

Den sikreste måten å flytte store planter på, er å forberede flyttingen om våren.

Grav en grøft rundt det som skal være rotklumpen, som beskrevet under ved flytting i vekstsesongen. Flere røtter vil da kuttes av, og det dannes så nye røtter inne i rotklumpen. Vent til høsten med å løsne planten, samt trekke plast inn under rotklumpen. Grav ferdig et plantehull før frosten kommer. Planten flyttes i løpet av vinteren når rotklumpen er frosset. Da vil det ikke være fare for at rotklumpen detter fra hverandre og røtter ødelegges.

planteflytting1_1.jpeg
Løs rotklumpen rundt røttene med en spade.Dersom mulig gjøres dette et par månder før flyttingen, slik at  planten kan danne nye røtter inne i rotklumpen som skal flyttes.
Planteflytting2_1.jpeg
Forsøk å vippe planten forsiktig opp, og trekk et plastflak under. Eller dra jordklumpen opp på plastflak ved siden av plantehullet
Planteflytting3.jpeg
Surr plastflaket rundt klumpen. Nå er det lett å dra dra planten til det nye plantehullet eller løfte den uten at rotklumpen og sugerøtter faller av 
Planteflytting4_1.jpeg
Sett planten i det nye plantehullet og dra plasten forsiktig av
Planteflytting5_1.jpeg
Sett planten ordentlig på plass i det nye plantehullet og spa jord inntil rotklumpen. Tråkk lett til jorden rundt rotklumpen slik at det blir god kontakt mellom rotklumpen og bakken. NB: Ikke for hard tråkking, da sugerøtter i jordklumpen kan bli ødelagt

Flytting i vekstsesongen

Flere vintergrønne busker får lett skade ved flytting i vekstsesongen.
Dersom plantene må flyttes, er det en fordel at jorden er fuktig, da henger den bedre sammen. Spa en liten grøft rundt planten slik at du får så stor rotklump som mulig for den praktiske flyttingen  Fig 1 Stikk så spaden inn under jordklumpen slik at røttene kuttes og rotklumpen tilslutt løsner.

Velt planten forsiktig over på siden. Legg en plastfolie ned under roten Fig 2. Velt planten over på motsatt side og trekk plasten under hele roten. Pakk rotklumpen sammen med plastfolien. Den innpakkede rotklumpen vil nå være mindre utsatt for å gå i oppløsning, med det som følge at røttene slites fra planten. Fig 3
Sett planten ned i det nye plantehullet. Ta plasten forsiktig av, og rett opp planten eventuelt med støttestokk. Grav jord tilbake i plantehullet og tråkk forsiktig til jorden rundt planten.

Ved flytting av planter som man er usikre på om vil klare seg etter omplantingen  i vekstsesongen bør man gjøre følgende etter flyttingen og planting på nytt sted:
Bind hvit melkeplast rundt når det er sol for å skygge for sterkt lys og hindre sterk fordamping. Dette fordi at  røttene er skadet etter flyttingen, og ikke tar opp tilstrekkelig vann i forhold til fordampingen. Det er viktig at plasten tas av et par ganger i uken, fortrinnsvis av hver kveld og på igjen morgenen etter, da det ellers lett klan bli sopp på planten under plasten. Etter en måned kan plasten fjernes.