Illustrasjon av giftig plante

Giftige planter

Hvor farlig er plantene våre?

Mange av de plantene som er i naturen, som vi kjøper til hage eller hus er mer eller mindre giftige.
Eksempell planter fra naturen «Hvitveis» . Stueplanter: «Julestjerner» og Hageplanter «Rhododendron»,»Gullregn»,»Thuja».

Enkelte har en overdrevet iver etter å unngå giftige planter for at de er redd at barna kan bli syke eller dø.
Det er svært få som har dødd av giftige planter i Norge. De fleste smaker så dårlig at de blir spyttet ut før de blr svelget. Mange planter som regnes som giftige virker irriterende og det skal store mengder plantemateriale til før en blir syk.
Selvfølgelig skal en ha respekt for giftge planter.
I steden for å unngå  å ha planter som inneholder gift, bør barn læres opp til at de ikke smaker på planter som de ikke er blitt vist er spislig. Før barn er i stand til å forstå dette bør de passes dersom en selv vet at det er giftige plantefristelser i området. De fleste vil nok bli overrasket over hvilke planter som regnes som giftige gå inn på linken ved siden av og se.

Sosial og Helsedirektoratets liste over giftge planter og råd ved eventuelle forgitninger

Ved mistanke av forgifting ring: Giftsentralen 22 59 13 00
Andre aktuellelinker: Pasienthådboka
Ole Jakob Borch foredrag
Hester døde av eikenøtter – Artikkel i Hest.no