Illustrasjon av planter som spirer

Gjødsling

Næring er viktig for å få god vekst og friske planter.

Planter som har god tilgang til næringsrik jord er og mer motstandsdyktig mot sopp og skadedyr. Matjord er  i realiteten jord som er blitt tilført mye organisk næring igjennom kompost eller husdyr gjødsel. Denne jorden er vanligvis  svart . Mange hageeiere er av den oppfatning at all svart jord er matjord. Svart myrjord er ikke matjord .  Det er jorden som mest  må foredles for å få god plantevekst. Den bør tilsettes sand , kalk og gjødsel. Den har og en tendens til å sige sammen etter at vi har fått den tilkjørt.  Sandholdig jord er et mye bedre utgangspunkt, men inneholder ofte mye store  steiner.  Noen av de beste jordbruksarealene har vi på Jæren og langs Trondheimsfjorden på sandholdig jord.

For at plantene skal få tilgang til plantenæringen vi gir igjennom gjødsel må  flere forhold ligge til rette:

  • Jordtemperaturen må være tilstrekkelig høy. Gjødsling om vinteren er bortkastet.
  • Røttene trenger luft. Hageplanter som står i vann/vannsig får ikke tilgang til gjødsel. Det er viktig med god drenering.
  • Ph`en må være riktig. Vi skiller mellom surjordsplanter eks. rhododendron og lyng . Ph på under 5 er surt . Normal Ph er mellom 5 og 6.Ph på over 7 er skadelig for de fleste plantene.
  • Er det problem med planeveksten kan det være smart å sende inn en jordprøve til jordprøvelab.
  • Kostnaden på dette spares ofte igjen flere ganger.
  • PH regulering.
  • Ph regulerer vi ved hjelp av kalking(Ph øker) eller amoniumsulfat(Ph synker)
  • Før var det vanlig å kalke hvert år  De siste årene  er  den sure nedbøren vesentlig redusert  slik at det ikke er  nødvendig å kalke oftere en hvert 3. år og da med ca  70 kg pr 100 kvadratmeter. Ønsker du og kalke oftere reduser kalkmengden tilsvarende.  Denne kalkmengden gjelder for jord som har fått  den ønskede ph.
  • Ikke kalk surjordsplanter.

 

To hovedtyper gjødsel.

I hovedsak skilles det mellom 2 sorter gjødsel:  Kunstgjødsel og organiskgjødsel

Kunstgjødsel:
Bruk som grunngjødsel til alle planter 4-5 kg pr 100 kvadratmeter i månedsskiftet april –mai.Hagegjødsel

Tilfør 2 kg sommergjødsel(før under navnet kalksalpeter) i slutten av juni og juli pr 100 kvadratmeter og 2 kg hagegjødsel i månedsskiftet august-september.
Surjordsplanter kan og få hagegjødsel i samme forhold, men ikke sommergjødsel. Det beste for surjordsplanter  er egen gjødsel for disse.
For de som  ønsker  kun å gjødsle  en gang for året   kan en bruke langtidsgjødsel. Dette er spesielt lurt ved planting av krukker og plantekasser.

Organisk gjødsel:
Kugjødsel best for rhododendron , roser og klematis. min 3 ganger for året.
Hønsegjødsel kan brukes på alle planter unntatt surjordsplanter. min 3 ganger for året.
Litt forskjellig dosering etter hvilke bruksområde( plen, grønnsaker bed) les på empalsjen)
Det finnes og spesialgjødsel for roser, plen, grønnsaker, stauder osv. Gjødselslagene nevnt ovenfor er gode nok for alle  plante.r  Det trengs ikke et apotek med forskjellige gjødselslag for å få en vellykket hage.