Gjør hagen høstklar

Fjerning av løv.
Tulipaner

Mye av det arbeidet vi legger ned i hagen om høsten, sparer oss for arbeid og mindre sykdomspress på plantene om våren og sommeren.

Reduser smittepress fra løv og blader.

Har du frukttrær eller roser, er det viktig å fjerne bladene under plantene om høsten.
I nedfalsbladene ligger ofte sykdommer som blomstrer opp om våren.
Eksempel: Epleskurvsoppen overvintrer i bladene.
Roserust og andre soppsykdommer ligger og klar i nedfallsbladene under rosene.
Dette kan du gjøre:

  • Brenn bladene.
  • Legg de i kompost med dekke på, jord eller plastfolie, slik at de ikke sprer smitte om våren.
  • Kast det i restavfallet dersom du har lite nedfalsblader

Fjern blader som har samlet seg på vintergrønne planter eksempel einer, sypresser og lignende.
Nålene trenger lys og luft. Blir det liggende et lag med blad på nålene, blir de svarte og grå når våren kommer.

Reduser potetråten.
Fjern alle gamle planterester fra potetåkeren. Da vil du å redusere smittepresset fra potetråten.

Planting av blomsterløk.

Husk å plant blomsterløk. Det er mange sorter. Tulipaner, påskelilje, pinselilje, krokus, snøklokke, klosterklokke, pynteløk, perleblomster, russeblåstjerne m.f.
Slik planter du løk.

Ugressfjerning om høsten.

Plantene går nå i hvile. Noen planter mister bladene, andre blir slappe og venter kun på frost og «vintersøvnen». De gjenstridige røttene er og blitt slapper og stritter mindre i mot ved luking. Ugress i bed og grusganger er lettere å ta nå enn om våren når røtter å planter strutter av livsmot.

Ugressfjerning om høsten er lurt da ugresset sitter løsere enn i vekstsesongen.

Lignende saker

Hvitt blomkål med andre grønnsaker

Blomkål Brassica oleracea

Blomkål såes inne 4 – 6 uker før utplanting, eller kjøpes som småplanter i hagesenteret. Det kan være lurt å så med

Portulakk med vanndråper på bladene

Portulakk Portulaca oleracea

Portulakk er en ettårig plante, og såes direkte på voksestedet i mai-juni. Friske skudd brukes i fiskesuppe og enkelte salater.

Nærbilde av frisk sommersar

Sommersar Satureja hortensis

I Norge er sar en ettårig plante, da den vanskelig klarer overvintringen her hos oss. Såes direkte på voksestedet i mai. Blader