Bilde av Hobbyveksthus

Hobbyveksthus

Mange har fått drivhus i hagen, og flere vurderer å anskaffe seg et. Moment å tenke på før en anskaffer seg drivus er blant annet

Oppvarming og isoleringsevne.

Elektrisk godkjent ovn med termostat for våtrom er lettest, da må det legges strøm frem til veksthuset. Parafinbrenner er også en løsning. Hus med kanalplater gir best isolasjonsevne, disse platene vil "falme" litt med årene. Glass ser kanskje penest ut, men har lettere for å knuses i dårlig vær. Et annet alternativ er enkel plastfolie.

Styrke

Kanalplater er sterkest mot slag og gir ikke glassbiter ved knusing. Små hull kan tettes med silikon i disse platene.

Plassering

Veksthuset bør stå solrikt og mest mulig i ly for vind. Unngå å sette det opp i nærheten av store trær, da det fra disse ofte brekker av deler av greiner i sterk vind som igjen kan skade drivhuset.

Utforming

Avgjør om det skal være helstøpt gulv. Heldekket gulv er en fordel fremfor jord i gulvet, da det er lettere å holde rent. Da må en også skifte jord når man skal så/plante om våren, noe som også er det beste for plantene.

Bruk

Man kan bruke veksthuset til oppal av sommerplanter grønsakplanter, urter m.m. Dersom huset skal tas i bruk før mars, er det viktig med tilleggsbelysning. Etter oppal av småplanter benyttes ofte huset til mer varmekjære grønnsaker som paprika, agurk, tomat, meloner osv.

Klargjøring for ny sesong

Hvert år bør hele huset vaskes grundig. All jord som er brukt bør kastes, eEnten på komposten eller brukes andre steder i hagen. Planterester kastes i komposten, men dekkes over med jord slik at ikke eventuelt soppsykdommer sprer seg lettere til nye planter neste sesong. Så fyller man inn med ny og næringsrik jord i veksthuset.

Vanning og gjødsling

Skal det legges vann frem til veksthuset? Skal det være automatisk vanning eller skal det vannes for hånd?

Vanningen kan gjøres ved hjelp av tidsur, det finnes da enkle gjødselblandere for hobbyveksthus. Ellers kan man bruke en tønne som fylles opp, og som man lager et enkelt vanningssystem fra. Alle plantene skal ha gjødsel! Avgjør om det skal brukes naturgjødsel eller kunstgjødsel, og om gjødselen skal gies i vannet eller legges ut for hånd. Hvis du vanner for hånd, kan det være greiest å bruke fast gjødsel, evt. å blande flytende gjødsel i vannkannen. Hvis du har automatisk vanning, er det veldig greit å ha et system som blander gjødselen direkte i vanningen.

Skygging

Midt på sommeren kan lyset bli for sterkt for enkelte planter, og derfor bør en også tenke på dette.

Plantevern

Friske og sunne planter blir mindre utsatt for plantesykdommer enn planter som får dårlig stell.
Døende og skadde plantedeler fjernes omgående. Lus og midd (du vil se spindelvev ved store middangrep) er de vanligste skadegjørerne. Bruk grønsåpevann av en del vann og del såpe, og sprøyt dette på planten.