Illustrasjon av blomster

Hvordan legge blomsterløk

Plant løken på dybde lik dobbel løkstørrelse. Blomsterløk som vi legger i jorden om høsten blomstrer om våren, kalles «høstløk»

Blomsterløk som vi legger i jorden om høsten blomstrer om våren, kalles «høstløk».  Blomsterløk som legges i jorden om våren og blomster om høsten, kalles «vårløk».
Det fins mange forskjellige arter blomsterløk som kan legges om høsten. De vanligste er tulipanløk, påskeliljer, krokus og snøklokker.

Løk som plantes om høsten

Løken er plantens «nisteboks». Næringen som ligger i løken benytter plantene til å sette røtter før den begynner å vokse. Røttene blir da klar for å hente næring fra jorden når varmen kommer.
De må ha ca 25 dager med temperatur på mellom 4 og 10 grader, krokus og snøklokker en del færre dager. Da setter de røtter og selve planten vokser ikke. Samtidig lager de et lite spir i toppen på løken som venter på varmere og lysere dager.
De fleste stedene langs kysten i Norge kan de plantes helt til nyttår og enkelte år i jan – feb.
Kommer frosten rett etter planting, får som regel løkene riktig temperatur i jorden tidlig på våren, slik at de kan lage røtter. Blir det ikke dannet nok røtter på løken før den spirer, vil ikke planten kunne ta opp nok næring.

Slik gjør du det

  1. Plant løken på dybde lik dobbel løkstørrelse.  
  2. Løken må stå godt drenert. I bed må det ikke være vannsig. Krukker må ikke stå slik at vann fra tak eller utstikker renner ned i potten.
  3. Bland litt kukompost i plantehullet. Da vil næringen ligge der til varmen kommer.
  4. Ikke bruk kunstgjødsel når plantene er i hvile. De fleste steder er dette mellom september og april. Gjødselen vil løses opp i regn og renne vekk uten at plantene får benyttet den. (Gjødselforurensing)
  5. Plant i grupper, bør bruke samme type løk i grupper. Eksempel, en gruppe med tulipaner, en med perleblomster en med krokus.
  6. Plant i rekker med forskjellig løkplante. Da vil en oppnå lengre vårblomstringstid i bedet eller krukken.
  7. Ta da hensyn til blomstringstid og høyde slik at lav og tidlig blomstring står foran høye planter.
Lignende tips