Klimasoner Mange planter klarer seg forbausende bra i kaldt og tøft klima.

Naturbilde med gress, vann og fjelltopper
Tulipaner

Flere nettsteder har utarbeidet klimasonekart over hvor plantene tåler å vokse i forhold til temperatur. Disse klimakartene er for mange planterslag en del misvisende.  De viser i hovedsak hvor  plantene kan vokse under lengre perioder med stabil temperatur  og ikke mye nedbør.

Flere planter som har klimasone for lav temperatur, klarer seg ikke langs kysten i Sørnorge. Plantene begynner å spire eller sevjen begynner å stige i flere av disse når temperaturen i en periode er nærmere 10 grader celsius. Slike perioder kan opptre flere steder på Vest og Sørlandet i jan-feb.
Kommer da vinteren med lave nattetemperaturer i slutten feb-mars kan plantene få varige skader. Dersom alle knoppene  er begynt  å spire kan planten fryse. Flere planter kan få sprukket opp barken da sevjen fryser inne i stammen og greinene.

Små vintergrønne planter tørker ofte ut i marssolen. Solen får planten til å fordampe vann, men når jorden er frossen klarer de ikke å ta opp vann igjennom røttene. Små vintergrønne plante er det viktig å skjerme under slike forhold .Les mer her.

Vått klima  gjør at flere planter ikke klarer seg på Vestlandet da de er utsatt for store soppangrep, eksempel Rosehaktorn. Mange planter drukner om høsten og da spesielt steinbedsplanter dersom de ikke står i svært godt drenert vekstmedium.  Herdigheten på plantene er en god indikator for de som skal plante i innlandet eller  over 400 m .
Lokalklimaet er mer avgjørende enn herdigheten på planten og spesielt god drenering.
Lurer du på hvilkene  planter du kan plante i hagen din,  spør hagesenteret ditt eller ta en tur i nabolaget og studer hvilke planter naboene får til å trives.

Lignende saker

Hvitt blomkål med andre grønnsaker

Blomkål Brassica oleracea

Blomkål såes inne 4 – 6 uker før utplanting, eller kjøpes som småplanter i hagesenteret. Det kan være lurt å så med