Illustrasjon av person som hviler på plen - vedlikehold av plen

Vedlikehold av plen

Vedlikehold av plen omfatter alt fra kalking til fjerning av mose, her viser vi deg hvordan du kan få en fin plen.

Slik vedlikeholder du plenen din

 1. Kalking av plen - Januar til april er tiden for å kalke.
 2. Lufting av plen - gjør jorden rundt røttene mer porøs slik at det kan komme luft til røttene
 3. Gjødsling av plen - Begynn vårgjødslingen med en gjødselsort som inneholder hønsegjødsel
 4. Vanning av plen - Når først plenen skal vannes må det gjøres skikkelig slik at den får en god "rotbløyte"
 5. Hvordan fjerne mose i plen
 6. Reparere vinterskadet plen
 7. Tips til hvordan du kan minimere Ugress

Kalking av plen

Januar til april er tiden for å kalke. Det er imidlertid viktig å vurdere nødvendigheten av å kalke. Kalker en hvert år øker ph. Den sure nedbøren vi kalket for tidligere, er redusert slik at kalking hvert år ikke er nødvendig. Mosen vokser når vinteren er mild og når det er for kaldt for gresset å vokse . Kalken tar ikke mosen. Den øker ph i plenen slik at dersom jorden er for sur til at gresset kan ta opp gjødselen vi tilfører vil kalken ordne dette.

Lufting av plen

Det er ikke vanlig å drive med plenlufting, men det gjør jorden rundt røttene mer porøs slik at det kan komme luft til røttene , noe som er viktig for god vekst. Hardpakkede plener er det lurt å drive med plenlufting om våren. Dette kan gjøres ved å kjøpe/ leie en plenluftemaskin eller det kan gjøres med greip. Når en bruker greip til å lufte plen stikkes den min 10 cm ned der dette er mulig. Press den så frem litt en gang, og tilbake neste gang mens den står nedi plenen på forannevnte dybde slik at du får synlige hull på et par cm etter at du har trukket opp greipen. Gjenta med ca 20 cm avstand.

vedlikehold av plen
Lufting av plen kan gjøres med greip eller en
kan bruike maskin.

Ved å bruke organisk gjødsel vil en legge forholdene til rette slik at en får mange makker og et rikt mikroliv i jorden. Dette livet under plentorven er med på å holde jorden i hevd slik at den er porøs. Godt mikroliv i jorden kan i mange tilfelle erstatte plenlufting.

Mose i plen

Mosen vokser når det er for lite kalk og når det er får mye kalk. Ph skal være fra 5 til 6 i plenene Ph er en benevnelse for plenens surhet og kan økes med tilsetting av kalk. Mange kalker hvert år og ph øker. Den sure nedbøren vi kalket for tidligere er redusert slik at kalking hvert år ikke er nødvendig. Mosen vokser i milde vintrer Da er temperaturen allikevel for kaldt for vekst av gresset.

Mosen konkurrer med gresset. Blir forholdene lagt til rette for at gresset for gode vekstvilkår, vil ikke mosen like seg og forsvinne

Hvordan fjerne mose i plen

Er det mye mose i plenen om våren kan du gjøre et av følgen alternativ:

 1. La mosen være du syns det er greit nok eller orker ikke arbeidet med den.
 2. Bruke mosefjernemaskin til å bli kvitt mosen.
 3. Bruke rive til å rake løs mosen, og trille den eller bære den vekk.
 4. Frese opp plenen  og så den på nytt.
 5. Bruk mosedreper som samtidig tilfører plenen gjødsel.
 6. Legg min 10 cm med jord på mosen og så på nytt.
vedlikehold av plen
Mosen er for mange en plage og noe
som gir ekstra hagearbeid

Dersom det er store bare flekker etter fjærning av mosen så plen  på nytt i disse flekkene. Ved reperasjon av plen er det vanlig å benytte reperasjonsfrø, en blanding som gir tidlig spiring. Får å holde mosen i sjakk er det viktig at du gjødsler plenen . Gjødsling av plen nevnes seinere. Samtidig er det viktig at du slår plenen rett. Bruk av organisk gjødsel reduserer moseveksten. Still klipperen høyt opp når du slår. Mosen liker ikke at den avkuttede plenen får ligge igjen. Dersom du kan leve med en uraket plen reduserer du moseveksten. 

Dersom du er plaget med mose i plen, legg merke til at der det er små søkk i plenen og klipperen ikke kommer godt til, er det nesten ikke mose. Gresset får her anledning til å "kvele"mosen. Dette igjen viser at der gresset får vokse og ikke klippes helt ned, vil moseplagen avta.
Der det er fuktig eller konstant skygge( under store trær eller undersolte steder er det dårlig forhold for gress, men godt for mosen)

Organisk gjødsel for plen gir bedre micronæringsliv i plenen og bedre grasveksten. Mosen liker den gjødselen mindre en ren kunstgjødsel.

Bare flekker- vinterskade

Er plenen skadet etter vinteren med bare flekker bør en ”rufle” litt i jorden med en rive og så plenfrø i på nytt.

vedlikehold av plen
Dette er et syn som møter mange om våren.

Er plenen svært ujevn eller mye mose kan det lønne seg å spa den opp, hakke jorden med spade rake den ut og så i på nytt . Alternativt bruke jordfres eller legge ny jord oppå min 10 cm og så i på nytt. Se anlegg av plen Dette er den sikreste måten å få bra resultat. En enklere måte er å spre 2- 3 cm toppdressing over plenen og så i på nytt.

Gjødsling

Begynn vårgjødslingen med en gjødselsort som inneholder hønsegjødsel, for eksempel ren hønsegjødsel, Helgjødsel, Plenkrutt, eller andre former for biogjødsel i månedskiftet april/mai Dette er gjødslsorter som mosen er mindre glad i. Bruk ca. 20 g sommergjødsel 20. mai og gjenta 20. juni og 20. juli samt 20 g høstgjødsel 20. august og 20. september. Mengden er pr. kvadratmeter. Det er 2 kg pr. 100 kvadratmeter. Brukes det for mye gjødsel om om våren, vil mye renne vekk med nedbøren og plantene får ikke nyttegjøre seg det.

Gjødsling - vedlikehold av plen
Gjødsling kan gjøres for hånd eller ved
hjelp av en liten gjødslespreder

Lite og ofte er bedre enn mye og skjeldent. Dersom du ikke ønsker å benytte organisk gjødsel kan den erstates med 30 g hagegjødsel om våren. Hønsegjødsel er og med på å holde sneglene vekk så lenge den ikke er gått i oppløsning.

Toppdressing

Toppdressing av plenen vil si å tilføre plenen et lite lag , 1-2 cm med porøs vekstmasse øverst i plenen. Gjør en dette en gang for året vil det resultere i at gressrøttene vil begynne å vokse i det nye laget og således få et nytt og luftigere vekstsjikt. Toppdressing påføres i når plenen er i god vekst og minimum 2 år etter nyanlegg, Plenen bør være tørr. Bland 4 bøtter sand til en bøtte god jord . Bland dette godt og strø eller spad det ut. Har du kompost kan jorddelen bestå av halvparten kompost. Når det er strødd ut bruk en kost eller fin rive til å fordele eventuell ujevn strøing .Vann eller vent på regnvær. Blir toppdressingen over 2 cm må det såes i på nytt.

Vanning av plen

Når først plenen skal vannes må det gjøres skikkelig slik at den får en god "rotbløyte" Plen tåler fint en uke uten vanning

vanning av plen - vedlikehold av plen
Vanning må til i tørre perioder.

og de fleste opp til 14 dager uten at en trenger å sette på sprederen

Ugress

Ugress i plen vil det alltid komme. Ugresset frør  seg fra omgivelsen. Ettårig ugress som forskjellige gressart er ikke så skjemmende, men flerårig ugress som løvetann, brennenesle ,tistler, hanefot, groblad er et større problem.
Enten lever en med det, eller tar kampen opp.
Uten gift er det to måter å redusere angrepet på.
a) Ta de opp manuelt. Bruk en pinne eller løvtannstikke.
b) Bruk salt. Legg noen få salt korn i vekstpunktet og planten vil ”svi” vekk

Kjemisk ugressmiddel fåes kjøpt i Hagesenterene og der får en råd om hva som skal brukes.
NB i handelen er det hovedsak to ugressmidler å få kjøpt. Et tar alt som er grønt. Dette skal ikke brukes mot ugress i plen medmindre hele plenen skal brakklegges for etterpå å så i nytt. Det andre ar et hormonpreperat som ikke dreper gress. Sistnevnte skal brukes mot ugress i plen.

Lignende tips