Vedlikehold av plen

Vedlikehold av plen
Tulipaner

Kalking

Jan – april er tiden for å kalke. Det er imidlertid viktig å vurdere nødvendigheten av å kalke. Kalker en hvert år øker ph. Den sure nedbøren vi kalket for tidligere er redusert slik at kalking hvert år ikke er nødvendig. Mosen vokser i milde vintrer når det er for kaldt for gresset og vokse . Kalken tar ikke mosen. Den øker ph i plenen slik at dersom jorden er for sur til at gresset kan ta opp gjødselen vi tilfører vil kalken ordne dette.

Lufting av plen

Det er ikke vanlig å drive med plenlufting, men det gjør jorden rundt røttene mer porøs slik at det kan komme luft til røttene , noe som er viktig for god vekst. Hardpakkede plener er det lurt å drive med plenlufting om våren. Dette kan gjøres ved å kjøpe/ leie en plenluftemaskin eller det kan gjøres med greip. Når en bruker greip til å lufte plen stikkes den min 10 cm ned der dette er mulig. Press den så frem litt en gang, og tilbake neste gang mens den står nedi plenen på forannevnte dybde slik at du får synlige hull på et par cm etter at du har trukket opp greipen. Gjenta med ca 20 cm avstand.

Ved å bruke organisk gjødsel vil en legge forholdene til rette slik at en får mange makker og et rikt mikroliv i jorden. Dette livet under plentorven er med på å holde jorden i hevd slik at den er porøs. Godt mikroliv i jorden kan i mange tilfelle erstatte plenlufting.

greip i plen
Lufting av plen kan gjøres med greip eller en kan bruke maskin.

Mose i plen

Mosen vokser når det er for lite kalk og når det er får mye kalk. Ph skal være fra 5 til 6 i plenene Ph er en benevnelse for plenens surhet og kan økes med tilsetting av kalk. Mange kalker hvert år og ph øker. Den sure nedbøren vi kalket for tidligere er redusert slik at kalking hvert år ikke er nødvendig. Mosen vokser i milde vintrer Da er temperaturen allikevel for kaldt for vekst av gresset.

Mose i plen
Mosen er for mange en plage og noe som gir ekstra hagearbeid

Mosen konkurrer med gresset. Blir forholdene lagt til rette for at gresset for gode vekstvilkår, vil ikke mosen like seg og forsvinne

Er det mye mose i plenen om våren kan du gjøre et av følgen alternativ:
A) La mosen være du syns det er greit nok eller orker ikke arbeidet med den.
B) Bruke mosefjernemaskin til å bli kvitt mosen.
C) Bruke rive til å rake løs mosen, og trille den eller bære den vekk.
D) Frese opp plenen og så den på nytt.
E) Bruk mosedreper som samtidig tilfører plenen gjødsel.
F) Legg min 10 cm med jord på mosen og så på nytt.
Dersom det er store bare flekker etter fjærning av mosen så plen på nytt i disse flekkene.
Ved reperasjon av plen er det vanlig å benytte reperasjonsfrø. en blanding som gir tidlig spiring

Få kontroll på mose i plen

Får å holde mosen i sjakk er det viktig at du gjødsler plenen . Gjødsling av plen nevnes seinere. Samtidig er det viktig at du slår plenen rett. Bruk av organisk gjødsel reduserer moseveksten.

Still klipperen høyt opp når du slår. Mosen liker ikke at den avkuttede plenen får ligge igjen.

Dersom du kan leve med en uraket plen reduserer du moseveksten. Dersom du er plaget med mose i plen, legg merke til at der det er små søkk i plenen og klipperen ikke kommer godt til, er det nesten ikke mose.
Gresset får her anledning til å «kvele»mosen. Dette igjen viser at der gresset får vokse og ikke klippes helt ned, vil moseplagen avta.
Der det er fuktig eller konstant skygge( under store trær eller undersolte steder er det dårlig forhold for gress, men godt for mosen)Organisk gjødsel for plen gir bedre micronæringsliv i plenen og bedre grasveksten.
Mosen liker den gjødselen mindre en ren kunstgjødsel.

Vinterskade i plen

Er plenen skadet etter vinteren med bare flekker bør en ”rufle” litt i jorden med en rive og så plenfrø i på nytt.

Er plenen svært ujevn eller mye mose kan det lønne seg å spa den opp, hakke jorden med spade rake den ut og så i på nytt . Alternativt bruke jordfres eller legge ny jord oppå min 10 cm og så i på nytt. Se anlegg av plen Dette er den sikreste måten å få bra resultat. En enklere måte er å spre 2- 3 cm toppdressing over plenen og så i på nytt.

plen - vinterskade
Vinterskade i plenen

Gjødsling

Begynn vårgjødslingen med en gjødselsort som inneholder hønsegjødsel, for eksempel ren hønsegjødsel, Helgjødsel, Plenkrutt, eller andre former for biogjødsel i månedskiftet april/mai Dette er gjødslsorter som mosen er mindre glad i. Bruk ca. 20 g sommergjødsel 20. mai og gjenta 20. juni og 20. juli samt 20 g høstgjødsel 20. august og 20. september. Mengden er pr. kvadratmeter. Det er 2 kg pr. 100 kvadratmeter. Brukes det for mye gjødsel om om våren, vil mye renne vekk med nedbøren og plantene får ikke nyttegjøre seg det.

gjødsling av plen
Gjødsling av plen

Lite og ofte er bedre enn mye og skjeldent. Dersom du ikke ønsker å benytte organisk gjødsel kan den erstates med 30 g hagegjødsel om våren. Hønsegjødsel er og med på å holde sneglene vekk så lenge den ikke er gått i oppløsning.

Toppdressing av plen

Toppdressing av plenen vil si å tilføre plenen et lite lag , 1-2 cm med porøs vekstmasse øverst i plenen. Gjør en dette en gang for året vil det resultere i at gressrøttene vil begynne å vokse i det nye laget og således få et nytt og luftigere vekstsjikt. Toppdressing påføres i når plenen er i god vekst og minimum 2 år etter nyanlegg, Plenen bør være tørr. Bland 4 bøtter sand til en bøtte god jord . Bland dette godt og strø eller spad det ut. Har du kompost kan jorddelen bestå av halvparten kompost. Når det er strødd ut bruk en kost eller fin rive til å fordele eventuell ujevn strøing .Vann eller vent på regnvær. Blir toppdressingen over 2 cm må det såes i på nytt.

Vanning av plen

Når først plenen skal vannes må det gjøres skikkelig slik at den får en god «rotbløyte» Plen tåler fint en uke uten vanning. Vanning må til i tørre perioder og de fleste opp til 14 dager uten at en trenger å sette på sprederen

Ugress

Ugress i plen vil det alltid komme. Ugresset frør  seg fra omgivelsen. Ettårig ugress som forskjellige gressart er ikke så skjemmende, men flerårig ugress som løvetann, brennenesle ,tistler, hanefot, groblad er et større problem.
Enten lever en med det, eller tar kampen opp.
Uten gift er det to måter å redusere angrepet på.
a) Ta de opp manuelt. Bruk en pinne eller løvtannstikke.
b) Bruk salt. Legg noen få salt korn i vekstpunktet og planten vil ”svi” vekk

Kjemisk ugressmiddel fåes kjøpt i Hagesenterene og der får en råd om hva som skal brukes.

NB i handelen er det hovedsak to ugressmidler å få kjøpt. Et tar alt som er grønt. Dette skal ikke brukes mot ugress i plen medmindre hele plenen skal brakklegges for etterpå å så i nytt. Det andre ar et hormonpreperat som ikke dreper gress. Sistnevnte skal brukes mot ugress i plen.

Se våre plenprodukter

Lignende saker

Salatbunt

Salat Lactuca Sativa

Salat dyrkes på friland. Frøene såes direkte på voksestedet, eller eventuelt inne 2 – 3 uker før utplanting. Gjentatt såing gir muligheten

Grønnkål med dugg

Grønnkål Brassica oleracea

Grønnkål dyrkes på friland. Frøene såes 4 – 6 uker før utplanting, eller såes direkte på voksestedet når jorden er varm. Grønnkål

Stangselleri uten blader

Sellerirot Apium Graveolens

Knollselleri/sellerirot dyrkes på friland. Frøene kan såes inne 2 – 3 uker før utplanting, eller såes direkte på voksestedet. Plantes med 30